Αλλαγή Δ.Ο.Υ. από 10/10/2011

Σας γνωστοποιούμε ότι από 10/10/2011 η εταιρία μας ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

TAGS: