Ανακοίνωση για πώληση ΜΗΣΥΦΑ μέσω διαδικτύου

POWER-HEALTH-LOGO-00001-01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29-05-2019

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΣΥΦΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα «VALDRIAN CAPS 400MG/CAP» με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ 26580/17/11.12.2018 και «ALPENKRAFT ΣΙΡΟΠΙ 100ML» με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ 18577/16.5.2014 ανήκουν στην κατηγορία των Παραδοσιακών Φαρμάκων Φυτικής Προέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ” αριθμόν ΔΥΓ3(Α)/83657/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 59).

Σύμφωνα δε με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία απαγορεύεται η μέσω του διαδικτύου διάθεση των ανωτέρω φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας

TAGS: