ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

103

Βότανο του οποίου τα φύλλα χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς. Διαθέτει τονωτικές ιδιότητες τόσο για το κυκλοφορικό όσο και για το μυϊκό σύστημα.