ΔΥΟΣΜΟΣ

153

Βότανο ευεργετικό για το αναπνευστικό σύστημα εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε μενθόλη.