ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΟ

45

Παραδοσιακό βότανο το οποίο προορίζεται για εξωτερική χρήση. Συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, στη μείωση του οιδήματος, ενώ έχει ευεργετική δράση και στους μώλωπες.