ΚΑΛΙΟ

18

Το κάλιο είναι το θετικά φορτισμένο ιόν στο σώμα μας (κατιόν), και συνεργάζεται με το νάτριο , που είναι αρνητικά φορτισμένο (ανιόν) για την διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στο χώρο μέσα και έξω από τα κύτταρα.

Το κάλιο βρίσκεται μέσα στα κύτταρά, ενώ το νάτριο έξω από αυτά. Η ισορροπία των δύο αυτών ιόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κυττάρου είναι εξέχουσας σημασίας για την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, των μυών και της καρδιάς.

Το κάλιο είναι ακόμη απαραίτητο για τον
μεταβολισμό των υδατανθράκων.
Χαμηλά επίπεδα καλίου μπορεί να οφείλονται
στην χρήση διουρητικών, στην απώλεια
σωματικών υγρών (εφίδρωση, διάρροια, έμετοι),
στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
ή σε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου.

Καθώς η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου
είναι άφθονη σε αλάτι και φτωχότερη σε κάλιο,
η ισορροπία των δύο μορίων στον οργανισμό
μπορεί να διαταραχθεί. Για τον λόγο αυτό
είναι πολύ σημαντική η επαρκής κατανάλωση
καλίου το οποίο συναντάται κυρίως σε φρούτα
και λαχανικά όπως η πατάτα, η σταφίδα, η ντομάτα κ.α.