ΚΑΝΕΛΑ

74

Προέρχεται από τον φλοιό δένδρων του γένους Cinnamonum και παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του γαστρεντερικού συστήματος από φουσκώματα και δυσπεψίες. Εξωτερικά χρησιμοποιείται σαν συστατικό σκευασμάτων που προορίζονται για εντριβές με σκοπό την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος.