ΚΑΡΥΔΑ

83

Βρώσιμος  καρπός με ποικίλες εφαρμογές. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η χρήση του σε αντιφθειρικά σαμπουάν καθώς λειτουργεί εμποδίζοντας τις αναπνευστικές οδούς της ψείρας και της κόνιδας.