ΚΕΔΡΟΣ

101

Φυτό με αντιμυκητιακές ιδιότητες το οποίο εισπνεόμενο αποσυμφορεί το αναπνευστικό σύστημα.