ΛΟΥΤΕΙΝΗ

69

Καροτενοειδές με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση που βρίσκεται στα πράσινα λαχανικά. Λειτουργεί σαν προστατευτικό φίλτρο για υψηλής ενέργειας ακτινοβολίες, ενώ έχει μελετηθεί εκτενώς για τον ρόλο της στην προστασία των ματιών.