Η Power Health για δεύτερη συνεχή χρονιά μέλος της “10 STRONGEST COMPANIES OF GREECE”

strongest companies in greece 2011Για 2η συνεχή χρονιά,  η Power Health, η πρώτη ελληνική εταιρεία στα εναλλακτικά προϊόντα υγείας, επιβραβεύεται για τη σταθερή και ανοδική πορεία της, αλλά και την πίστη της στις αρχές της που την έχουν καθιερώσει.

Η Power Health, και το 2011, ανήκει στις “STRONGEST COMPANIES IN GREECE”, και παραμένει μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την υψηλή πιστοληπτική ικανότητά της εντός και εκτός των συνόρων, σύμφωνα με την ICAP GROUP. Την κοινότητα ‘’Strongest Companies in Greece’’ αποτελούν οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP GROUP, η οποία αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως  Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.

Οι όροι που πρέπει να πληρούνται είναι ιδιαίτερα αυστηροί και συγκεκριμένοι, γι’ αυτό και η  κοινότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη αφού μόνο μια στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα έχουν διαβαθμιστεί από την ICAP στην κλίμακα από ΑΑ μέχρι ΒΒ. Γεγονός που αποδεικνύει ότι πράγματι αποτελούν τις πιο δυνατές επιχειρήσεις από πιστοληπτικής απόψεως εταιρείες στην Ελλάδα.

Ειδικά σήμερα, που η αξιοπιστία αποτελεί ύψιστο κριτήριο για την ύπαρξη αλλά και την επιτυχημένη πορεία κάθε επιχείρησης, η αναγνώριση αυτή δικαιώνει τη συνεχή προσπάθεια της Power Health, η οποία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες της εποχής παραμένοντας συνεπής απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές της όλα αυτά τα χρόνια.

Και έτσι θα συνεχίσει, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό επιχειρείν είναι στη φύση του να παραμένει υγιές και δυνατό.

TAGS: