ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ

60

Το εκχύλισμα πράσινου καφέ, δηλαδή των κόκκων του πράσινου καφέ που δεν έχουν ακόμη ψηθεί, είναι πλούσιο σε χλωρογενικό οξύ. Το χλωρογενικό οξύ φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των υδατανθράκων και στους μηχανισμούς ρύθμισης της γλυκόζης στο αίμα. Ως εκ τούτου έχει παρατηρηθεί πως περιορίζει την απορρόφηση των υδατανθράκων που λαμβάνονται μέσω της διατροφής.