Η Ομοιοπαθητική βασίζεται σε θεραπευτικούς νόμους και αρχές που διέπουν τη φύση και παραμένουν αναλλοίωτες μέσα στους αιώνες. Αποτελεί ένα θεραπευτικό σύστημα που στηρίζεται στο θεμελιώδη νόμο τής Ομοιοπαθητικής που εισήγαγε πρώτος ο Ιπποκράτης, “Τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια”.

Η Ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει τον ανθρώπινο οργανισμό Ολιστικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει τα συμπτώματα μιας ασθένειας ως ανεπιθύμητα αλλά ως μέρος της φυσικής διαδικασίας αυτο-θεραπείας τού οργανισμού, ενισχύοντας το θεραπευτικό μηχανισμό τού σώματος ώστε να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα μιας ασθένειας.

Η δύναμη της φύσης σε όλο της το μεγαλείο και πάντα στις υπηρεσίες τού ανθρώπου.