Στυτική δυσλειτουργία : Θα μπορούσε να είναι μία εξαιρετική δικαιολογία, όμως είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η ανδρική σεξουαλική δραστηριότητα βάλλεται από τις επιδράσεις των γνωστών βλαβερών συνηθειών τού καπνίσματος, των κακών διατροφικών επιλογών και της έλλειψης άσκησης, την υπερφορτισμένη με άγχος συναισθηματική κατάσταση. Ένας συνδυασμός αιτιών που ρίχνει αισθητά τις επιδόσεις.

Η Power Health ανταποκρίνεται σε μία ακόμα πρόκληση, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό προϊόν που στοχεύει στην αύξηση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων με φυσικό, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.