ΡΟΥΣΚΟΣ

122

Η δράση του φυτού σε προϊόντα εξωτερικής χρήσης αφορά την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του στην περιοχή που εφαρμόζεται.