Σεμινάριο Φαρμακοποιών Αθήνας

Στο πλαίσιο της επιστημονικής ενημέρωσης αλλά και της επιχειρηματικής προοπτικής που ανοίγεται για το Ελληνικό φαρμακείο, κινήθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε Power Health, στις 28 Νοεμβρίου στην έδρα της στη Μεταμόρφωση.

Το επιστημονικό τμήμα τής εταιρείας παρουσίασε τα νέα προϊόντα για το χειμώνα, ενώ έκανε και μία σύντομη αναφορά στα εποχικά. Το τμήμα Μάρκετινγκ επικεντρώθηκε στην προβολή, πώληση και προώθηση των προϊόντων με προτάσεις που στόχο έχουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης, επισημαίνοντας το διπλό πλέον ρόλο τού φαρμακοποιού, ως επιστήμονα και επιχειρηματία. Η αθρόα συμμετοχή που έφτασε τον αριθμό των 36 φαρμακοποιών από 18 φαρμακεία ενισχύει την πεποίθηση ότι μόνο μέσα από μία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προσφοράς συνεργασία, το Ελληνικό Φαρμακείο θα παραμείνει υγιές και δυνατό.

TAGS: