Σεμινάριο Φαρμακοποιών Αθήνας

Η Power Health επενδύει στο Ελληνικό φαρμακείο και το αποδεικνύει και με τη διοργάνωση σεμιναρίων που στόχο έχουν, όχι μόνο να εκπαιδεύσουν τους συνεργάτες-φαρμακοποιούς πάνω στα προϊόντα, αλλά και να ενισχύσουν τον επιχειρηματικό τους ρόλο.

Ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε Power Health, στις 5 Δεκεμβρίου στην έδρα της στη Μεταμόρφωση είχε τη θερμή ανταπόκριση 31 φαρμακοποιών από 19 φαρμακεία. Το επιστημονικό τμήμα παρουσίασε τα νέα προϊόντα για το χειμώνα και φρέσκαρε τις γνώσεις τους κάνοντας μία σύντομη αναφορά στα εποχικά. Το τμήμα Μάρκετινγκ εστίασε στην προβολή, πώληση και προώθηση των προϊόντων δίνοντας εναλλακτικές προτάσεις που όχι μόνο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και στην ενίσχυση του διπλού πλέον ρόλου, ως επιστήμονα και επιχειρηματία, στον οποίο καλείται να ανταποκριθεί ο Έλληνας φαρμακοποιός, σήμερα.

TAGS: