ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10

19

Ονομάζεται αλλιώς και ουμπικινόνη. Στη διατροφή μας το συναντάμε κυρίως σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης. Διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια και έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.