ΘΥΜΑΡΙ

105

Παραδοσιακό βότανο το οποίο φύεται στην περιοχή της Μεσογείου και συμβάλει στην αντιμετώπιση του βήχα και του κρυολογήματος.