ΧΟΝΔΡΟΙΤΙΝΗ

150

Συστατικό των χόνδρων, δηλαδή του ιστού που περιβάλλει την άρθρωση, το οποίο μπορεί να συντεθεί και από τον ανθρώπινο οργανισμό. Βοηθάει κυρίως στην ενυδάτωση του χόνδρου.