ΧΡΩΜΙΟ

24

Ιχνοστοιχείο το οποίο βρίσκουμε σε τρόφιμα όπως το συκώτι, το κόκκινο κρέας, τα σιτηρά ολικής άλεσης και τα φασόλια.

Ποιος παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο έλλειψης:

• Ηλικιωμένοι

Ο ρόλος του χρωμίου:

• Μεταβολισμός γλυκόζης
• Ενίσχυση δραστικότητας ινσουλίνης
• Μεταβολισμός, αποθήκευση
υδατανθράκων, πρωτεϊνών & λιπών

Έλλειψη χρωμίου
μπορεί να προκαλέσει:

• Είναι σπάνια, και σε ακραίες περιπτώσεις
οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα