ΥΠΕΡΙΚΟ

96

Παραδοσιακό βότανο που χρησιμοποιείται για την επούλωση δερματικών εκδορών.